New tone

  • סוג חדר: חזרות / הקלטות
  • כתובת: בית הדפוס 11, קומה 4 - ים
  • איש קשר: אביגד / מתן

סטודיו ניוטון מציע גם כיתה ללימודי תוופים , קריאת תווים , תאוריה וכלי נשיפה